Tin tức
01/07/2020
Làm việc tại một công ty Công nghệ thông tin của Nhật thì sẽ như thế nào? Hãy cùng theo chân Khoa Nguyễn - PHP Developer, để xem một ngày làm việc của anh ấy tại Extreme Việt Nam nhé.