BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2800$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật, có khả năng làm thiết kế hệ thống và coding

- Làm việc với hệ thống Linux & Web, đặc biệt PHP, hoặc làm với Native hoặc Game Engine như Unity

- Có khả năng biên dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật

- Ưu tiên các ứng viên đã từng có thời gian onsite ở Nhật

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

ANDROID DEVELOPER

Lương: 800$ - 1500$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Design, code, và maintain android application chất lượng cao theo bản phân tích spec và thiết kế.

- Thực hiện các dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản, tham gia các dự án tạo sản phẩm nội bộ của công ty


Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển android application với Java

- Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng OOP

- Nắm vững kiến thức và lifecycle về các thành phần trong Android Core Building Blocks (fundamental components)

- Có kinh nghiệm xử lý save instance state, hỗ trợ multi screen size trong việc phát triển android application

- Có kinh nghiệm phát triển sử dụng service, database, multi threading trong việc phát triển android application

- Hòa đồng, giao tiếp tốt, trình bày vấn đề mạch lạc, giải thích dễ hiểu

- Suy nghĩ cởi mở, lắng nghe, góp ý, tranh luận có tính tích cực

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức


Ưu tiên ứng viên

- Có kinh nghiệm phát triển android application sử dụng Kotlin/Flutter

- Có hiểu biết và vận dụng design pattern trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng như: MVVM, MVP, Clean architecture ...

- Có kinh nghiệm viết Unit Test

- Có các chứng chỉ trong lĩnh vực IT như FE, Android developer certification by ATC or Google