MAGENTO DEVELOPER

Lương: 1300$ ~ 2500$ 

Số lượng người: 10

Mô tả công việc

- Phát triển các giải pháp web E-commerce trên nền tảng Magento cho các khách hàng Nhật Bản 

- Review coding convention, business logic

 

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển modules Magento 2 và Customized Developments

- Có kiến thức về tích hợp dịch vụ web (REST)

- Có nền tảng vững chắc với HTML, CSS3, jQuery

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

VUE.JS DEVELOPER

Lương: Thoả thuận

Số lượng người: 5


Mô tả công việc

- Tham gia các dự án outsource, khách hàng Nhật Bản, phát triển dịch vụ dành cho End-User 

- Tham gia các dự án phát triển sản phẩm nội bộ, R&D 

- Xây dựng các component có khả năng tái sử dụng, các front-end library 


Yêu cầu công việc

- Thành thạo JavaScript, AJAX, mô hình DOM 

- Thành thạo HTML, CSS 

- Có kinh nghiệm làm việc với VueJS 

- Có kinh nghiệm lập trình với RESTful API 

- Giao tiếp tốt, chủ động và cam kết cao trong công việc 

 

Lợi thế cho ứng viên nếu có:

- Có hiểu biết về các vấn đề tương thích nhiều browser và cách thức giải quyết 

- Có kinh nghiệm làm việc với NuxtJS 

- Hiểu rõ các nguyên lý hoạt động của VueJS 

- Có kiến thức về các cơ chế authorization, như là JSON Web Token 

- Có kinh nghiệm viết unit test với Karma, Mocha, Chai 

- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ phát triển front-end, 

như là babel, webpack, npm, grunt và gulp.js... 

- Có kinh nghiệm tự động hóa các task phát triển như test, build, deploy 

- Thành thạo công cụ quản lý source code Git, hoặc SVN 

- Có kinh nghiệm làm Technical Leader 

- Có kinh nghiệm và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ phát triển Back-End, sử dụng PHP

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

BRIDGE SOFTWARE ENGINEER

Lương: ~ 2800$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm truyển đạt các yêu cầu, chỉ thị phía Nhật Bản cho đội dự án Việt Nam

- Thiết kế và test hệ thống, quản lý task của member

- Có thể đồng thời lập kế hoạch, theo dõi tiến độ dự án, quyết định hướng phát triển của dự án và thiết kế hệ thống

Yêu cầu công việc

- Trình độ tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2 trở lên

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh

- Hiểu biết sâu về kỹ thuật, có khả năng làm thiết kế hệ thống và coding

- Làm việc với hệ thống Linux & Web, đặc biệt PHP, hoặc làm với Native hoặc Game Engine như Unity

- Có khả năng biên dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật

- Ưu tiên các ứng viên đã từng có thời gian onsite ở Nhật

- Có hiểu biết về An Toàn Thông Tin

ANDROID DEVELOPER

Lương: 800$ - 1500$

Số lượng người: 5

Mô tả công việc

- Design, code, và maintain android application chất lượng cao theo bản phân tích spec và thiết kế.

- Thực hiện các dự án outsource cho khách hàng Nhật Bản, tham gia các dự án tạo sản phẩm nội bộ của công ty


Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển android application với Java

- Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng OOP

- Nắm vững kiến thức và lifecycle về các thành phần trong Android Core Building Blocks (fundamental components)

- Có kinh nghiệm xử lý save instance state, hỗ trợ multi screen size trong việc phát triển android application

- Có kinh nghiệm phát triển sử dụng service, database, multi threading trong việc phát triển android application

- Hòa đồng, giao tiếp tốt, trình bày vấn đề mạch lạc, giải thích dễ hiểu

- Suy nghĩ cởi mở, lắng nghe, góp ý, tranh luận có tính tích cực

- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức


Ưu tiên ứng viên

- Có kinh nghiệm phát triển android application sử dụng Kotlin/Flutter

- Có hiểu biết và vận dụng design pattern trong việc xây dựng và phát triển ứng dụng như: MVVM, MVP, Clean architecture ...

- Có kinh nghiệm viết Unit Test

- Có các chứng chỉ trong lĩnh vực IT như FE, Android developer certification by ATC or Google